1

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.

 

Odpady komunalne będzie odbierała firma ATF Polska sp. z o.o. sp.k., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec.