Informacja dot. funkcjonowania Urzędu Gminy i OPS

     Informuje się, że Urząd Gminy Siemyśl oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu nadal funkcjonują z ograniczeniami polegającymi na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

     Obowiązują ograniczenia związane z liczbą interesantów. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W budynku Urzędu zorganizowane są dwa stanowiska obsługi interesantów.

     W sprawach pilnych lub w których konieczna jest osobista wizyta prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami – w celu umówienia terminu wizyty.

     Nadal w miarę możliwości i potrzeb prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

     Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która jest umieszczona w wejściu głównym do budynku Urzędu. Dokumenty dostarczane w wersji papierowej podlegają kwarantannie trwającej minimum 24 godziny.

 

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Siemyśl:

 • numery telefonów (centrala) – 94 35 88 013, 94 35 88 017;
  numery telefonów do pracowników Urzędu opublikowane  są  na stronie internetowej Gminy Siemyśl (www.siemysl.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl)
 • e-mail: ug_siemysl@post.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza – adres skrytki na platformie e-puap:  /gminasiemysl/SkrytkaESP

 

Dane kontaktowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu:

 • numery telefonów (centrala) – 94 35 88 329, 94 35 88 347;
  numery telefonów do pracowników opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (http://bipops.siemysl.pl)
 • e-mail: ops-siemysl@siemysl.pl
 • elektroniczna     skrzynka     podawcza    –    adres    skrytki    na    platformie    e-puap:
  /OPS_Siemysl/SkrytkaESP

 

Siemyśl, 22 maja 2020 r.

 

Wójt Gminy Siemyśl – Marek Dołkowski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Agnieszka Bany