Informacja dot. funkcjonowania Urzędu Gminy i OPS

   W związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na COVID-19, zważając na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Siemyśl oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w budynku Urzędu do niezbędnego minimum.

     Urząd Gminy Siemyśl oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu prowadzą bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

      W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 interesanci zobowiązani są do:

 • noszenia osłony nosa i ust,
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
 • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
 • ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
 • stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.


     Nadal obowiązują ograniczenia związane z liczbą interesantów. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W budynku Urzędu zorganizowane są dwa stanowiska obsługi interesantów.

     W sprawach pilnych lub w których konieczna jest osobista wizyta proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami – w celu umówienia terminu wizyty.

     Nadal w miarę możliwości i potrzeb proszę o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

     Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która jest umieszczona na parterze budynku Urzędu. Dokumenty dostarczane w wersji papierowej podlegają kwarantannie trwającej minimum 24 godziny.

     W związku z zaistniałą sytuacją nie wyklucza się wprowadzania dalszych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Siemyśl oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Siemyśl:

 • numery telefonów (centrala) – 94 35 88 013, 94 35 88 017;
  numery telefonów do pracowników Urzędu opublikowane  są  na stronie internetowej Gminy Siemyśl (www.siemysl.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl)
 • e-mail: ug_siemysl@post.pl
 • elektroniczna  skrzynka podawcza  –  adres skrytki na platformie e-puap:  /gminasiemysl/SkrytkaESP

 

Dane kontaktowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu:

 • numery telefonów (centrala) – 94 35 88 239, 94 35 88 347;
  numery telefonów do pracowników opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (http://bipops.siemysl.pl)
 • e-mail: ops-siemysl@siemysl.pl
 • elektroniczna     skrzynka     podawcza     –    adres    skrytki   na   platformie    e-puap:
  /OPS_Siemysl/SkrytkaESP

 

Siemyśl, 19 października 2020 r.

                                                                                                            Wójt Gminy Siemyśl

                                                                                                              Marek Dołkowski