KORONAWIRUS – bieżące informacje i zalecenia

 

 

KORONAWIRUSAKTUALNE INFORMACJE I ZALECENIA

 


 

Bieżące informacje dot. koronawirusa znajdują się na stronach internetowych:
– Ministerstwa Zdrowia,
– Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Głównego Inspektora Sanitarnego,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu.

 


  

  

 


INFORMACJE OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje,  że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz koniecznością podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby COVID -19, pracownicy Ośrodka pełnią codzienny dyżur telefoniczny w godz. 7:30 – 19:00 pod nr telefonu 663 977 322.

Ponadto w czasie pandemii specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego dostępni są dla mieszkańców Gminy Siemyśl jak niżej:

  • terapeuta uzależnień – mgr Małgorzata Szczubkowska – w każdy wtorek w godz. 17:00 -19:00 pod nr tel. 600 964 749,
  • psycholog – mgr Joanna Dobrowolska – w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca  w godz. 15:00-18:00 pod nr tel. 512 268 610,
  • specjalista ds. przeciwdziałania przemocy – mgr Justyna Falko w każdy wtorek w godz. 9:00 – 17:00 pod nr tel. 601 429 570.

  

Informacje i ostrzeżenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
⇒ BIP Urzędu Gminy Siemyśl

 


   

     Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

800 190 590

 

     Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem – to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

PSSE w Kołobrzegu: 694 493 755

lub

zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego

Koszalin:  94 34 88 400;  94 34 88 298

Szczecin:  91 81 39 000;  91 81 39 459