1

Informacja o dostawcy gazu ziemnego w Gminie Siemyśl

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Siemyśl, sprawny kontakt z pogotowiem gazowym i szybki dostęp do informacji na temat awarii/przerw w dostawie gazu ziemnego, na prośbę G.EN. Operator Sp. z o.o.  informujemy, że dystrybutorem gazu ziemnego w Gminie Siemyśl jest obecnie Spółka G.EN. Operator Sp. z o.o.;
strona internetowa: www.genoperator.pl;
numer alarmowy pogotowia gazowego: 800 909 909.

Zarząd spółki G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wcześniej działającej pod nazwą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., niniejszym informuje, że z dniem 2 stycznia 2023 r. nastąpił podział Spółki przeprowadzony w trybie art. 529 §1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) na dwa podmioty:
– dystrybucja paliw gazowych, budowa przyłączy i obsługa pogotowia gazowego pozostała przy Spółce G.EN. Operator Sp. z o.o.;
– sprzedaż paliw gazowych została wydzielona do Spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

 

Pismo o podziale spółki (PDF)