1

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rymań

Informuje się, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl zostało opublikowane obwieszczenie Wójta Gminy Siemyśl o podjęciu przez Radę Gminy Rymań uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w obrębach Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo oraz możliwości składania wniosków i spotkaniu informacyjnym dot. tej sprawy.

Więcej informacji –  BIP URZĘDU GMINY  SIEMYŚL