1

Jak złożyć do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian za rok 2020?

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Beneficjentów oraz Pracowników ARiMR, informujemy, że dopuszczalne są następujące formy składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego przy płatnościach obszarowych:
pozostawienie we wrzutni / urnie umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego,
wysłanie pocztą,
– złożenie poprzez platformę ePUAP,
– przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w BP ARiMR w Siemyślu w terminie późniejszym.

 

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

 

KONTAKT:

Biuro Powiatowe ARiMR
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl
tel: kancelaria 94 35 485 72
e-mail: bp305_kancelaria@arimr.gov.pl
ePUAP   skrzynka     /BP305/SkrytkaESP

 

Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR w Szczecinie
ul. Szafera 10
71-245 Szczecin
tel: 91 469 84 00/01
fax: 91 439 47 63
e-mail: zachodniopomorski@arimr.gov.pl
Nr GLN do identyfikacji na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla OR16: 5907653890154

 

Więcej:

Wszelkie dane kontaktowe z ARiMR  zamieszczono  na stronie: 

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/zachodniopomorski-or16.html

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / adresy e-mail biur powiatowych.

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu