Koła gospodyń wiejskich pozyskały dofinansowanie

     Zgodnie z postanowieniami art. 36b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553, z późn. zm.) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 30 września 2020 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 32 879 000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). W powiecie kołobrzeskim  12 kół gospodyń wiejskich otrzymało łącznie kwotę 40.000 zł. Termin realizacji złożonych wniosków do końca roku 2020.


Biuro Powiatu Kołobrzeskiego ARiMR w Siemyślu