1

Informacja dot. wprowadzenia stopni alarmowych

Siemyśl, 23 stycznia 2020 r.

     Informuje się, że zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych został wprowadzony pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 23:59.

     Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny. Związane jest z organizacją uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.