Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

 

REGULAMIN KONKURSU

Plastycznego/wiedzy o tematyce odpadowej
pt.
„MOJA CZYSTA OKOLICA”


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Dygowo.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów z publicznych szkół podstawowych podległych Gminom Dygowo, Siemyśl i Ustronie Morskie.
 3. Celem konkursu jest promowanie idei dbałości o środowisko naturalne w społeczności lokalnej.
 4. Konkurs będzie rozpowszechniony poprzez bezpośrednie zaproszenia z regulaminami wysłane do szkół oraz informację umieszczoną na stronach internetowych Gmin: Dygowo, Siemyśl i Ustronie Morskie.
 5. Przedmiotem konkursu w kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI i VII-VIII) jest przygotowanie pracy plastycznej formatu A3, w dowolnej technice, o tematyce segregacji odpadów. Starsze roczniki mogą wykonać pracę w formie plakatu.

§ 2.  Zasady konkursu

 1. W  konkursie  mogą brać udział dzieci  (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII),  które  do dnia  22.09.2021 r. złożą w sekretariacie swojej szkoły prace konkursowe. Gotową pracę należy podpisać (imię nazwisko, klasa) i przekazać
  w sekretariacie lub dostarczyć do wyznaczonego nauczyciela, koordynującego konkursem.
 2. Prace konkursowe (klas I-III, IV-VI, VII-VIII) szkoła przekazuje do właściwego Urzędu Gminy.
 3. Wzięcie   udziału  w   konkursie  stanowi  deklarację  uczestnika,  że  akceptuje  regulamin  konkursu i wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem i jego promocją. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji listy laureatów konkursu na swojej stronie internetowej.

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisji złożona z przedstawicieli Gmin Dygowo, Siemyśl i Ustronie Morskie do dnia 25.09.2021 r. dokona rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność pracy z tematem konkursu, walory artystyczne, kreatywność.
 4. Laureaci konkursu w trzech kategoriach wiekowych (I-III i IV-VI, VII-VIII) otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora, dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Dla dzieci (kat. I-III SP): miejsce I – rower, miejsce II – hulajnoga wyczynowa, miejsce III – rolki, miejsca IV-XX – encyklopedie

Dla dzieci (kat. IV-VI SP): miejsce I – dron, miejsca II – bezprzewodowe głośniki, miejsca III – smartwatch, miejsca IV-XX – encyklopedie

Dla dzieci (kat. VII-VIII SP): miejsce I – dron, miejsca II – bezprzewodowe głośniki, miejsca III – smartwatch, miejsca IV-XX – encyklopedie

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w Urzędach Gmin: Dygowo, Siemyśl i Ustronie Morskie.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędach Gmin wskazanych w punkcie 2.