1

Konkurs na stanowisko zastępcy wójta

Wójt Gminy Siemyśl ogłosił konkurs na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Siemyśl.

Ogłoszenie o konkursie →  BIP Urzędu Gminy Siemyśl