Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego

Wójt Gminy Siemyśl ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Ogłoszenie ⇒ Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl