1

Możliwe opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych

     Wójt Gminy Siemyśl informuje, że w związku z trudnymi warunkami panującymi na drogach, zalegającą warstwą śniegu i oblodzeniem wielu dróg lokalnych mogą powstawać opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie.

     Prosi się o wyrozumiałość i zapewnia, że wszystkie odpady komunalne zostaną odebrane w możliwie najszybszym terminie.