1

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

     Wójt   Gminy  Siemyśl,  działający   jako   Gminny   Komisarz  Spisowy,  ogłasza  otwarty  i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Termin składania ofert od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o naborze ⇒ BIP Urzędu Gminy Siemyśl