1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     Wójt Gminy Siemyśl ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemyśl –  wieloosobowe stanowisko pracy  ds. podatków i opłat w Referacie Budżetu i Finansów. Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (bip.siemysl.pl).

     Termin składania dokumentów aplikacyjnych –  11 sierpnia 2020 r. do godziny 13.00.