1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

     Wójt Gminy Siemyśl ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemyśl – stanowisko pracy  ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa . Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (bip.siemysl.pl).

     Termin składania dokumentów aplikacyjnych –  10 listopada 2020 r. do godziny 15.00.