1

SLGD „Siła w grupie” – nabór wniosków o przyznanie pomocy

   

      Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania „Siła w Grupie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ogłoszenie nr 1/2020 i  nr 2/2020).

INFORMACJE O NABORACH