1

Ogłoszenie o pracy

Urząd Gminy Siemyśl zatrudni konserwatora do sali wiejskiej w Byszewie (umowa o pracę – 1/2 etatu lub umowa zlecenia).
Podania w sprawie zatrudnienia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl.