Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego „Upowszechnianie Kultury Fizycznej 2021″.

WIĘCEJ ⇒  BIP URZĘDU GMINY SIEMYŚL