OPS – informacja dot. dyżurów

     Kierownik    Ośrodka    Pomocy    Społecznej    w   Siemyślu    informuje,     że   zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz koniecznością podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby COVID -19, pracownicy Ośrodka pełnią codzienny dyżur telefoniczny w godz. 7:30 – 19:00 pod nr telefonu 663 977 322.

     Ponadto w czasie pandemii specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego dostępni są dla mieszkańców Gminy Siemyśl jak niżej:

  • terapeuta  uzależnień  –  mgr Sławomir Stypiński  –  w  każdy czwartek w godz. 16:00 -17:00 pod nr tel. 721-003-007,
  • psycholog – mgr Joanna Dobrowolska – w każdy poniedziałek w godz. 15:00-16:00 pod nr tel. 512-268-610,
  • specjalista ds.  przeciwdziałania  przemocy – mgr Justyna Falko – w każdy wtorek i czwartek w godz. 9:00 – 17:00 pod nr tel. 601-429-570.