1

Otwarcie biblioteki w Byszewie

     Od  22 lipca 2020 r. ponownie zostaje otwarta Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu – Filia nr 3 w Byszewie.  Zapraszamy od środy do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. 
  
   Informujemy również, że nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19!