1

Zaproszenie na „PALENIE MARZANNY”

Gminny Ośrodek Kultury I Biblioteka w Siemyślu zaprasza dzieci młodzież na "PALENIE MARZANNY". 21 marca 2023 r. godz. 16.00.