1

Inauguracyjna sesja rady gminy

6 maja br. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Siemyśl. Radni oraz Wójt Gminy Siemyśl Marek Dołkowski złożyli ślubowanie. Podczas obrad pierwszej sesji wybrano przewodniczącego rady, został nim Jacek Pliszka. Wybrano też wiceprzewodniczącego rady, którym został Grzegorz Łojek.