1

Nowy plac zabaw w Byszewie

Gmina Siemyśl informuje, że zakończyła się budowa ogólnodostępnego  placu zabaw
w miejscowości Byszewo.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego  „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej  z działalnością rybacką”.

Beneficjent: Gmina Siemyśl

Wartość projektu: 148 830,00 PLN

Wartość dofinansowania: 96 886,00 PLN