1

Podpisanie umowy na dofinansowanie

     W piątek 26 czerwca 2020 r.  w Domu Kultury w Siemyślu Marek Dołkowski – Wójt Gminy Siemyśl oraz Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę o na dofinansowanie zadania pt. „Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno”.

     Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, na warunkach określonych w umowie, przyznał Gminie Siemyśl pomoc finansową na realizację zadania w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości 79,81% – tj.  159 000,00 zł.

     Planowany termin realizacji zadania – październik 2020 r.