1

Projekt „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”

 

      Wójt Gminy Siemyśl informuje, że do szkół podstawowych w Siemyślu i w Charzynie dostarczone zostały środki ochrony osobistej, środki czystości oraz sprzęt w postaci myjek i mopów parowych a także generator ozonu. Całość zakupów została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

     Dzięki uczestnictwie w projekcie pn. „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” Gmina Siemyśl otrzymała kwotę 49 469,00 zł, którą zgodnie z celem projektu przeznaczono na zakup środków i sprzętu niezbędnego do zachowania reżimu sanitarnego, a co za tym idzie – zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówkach szkolnych funkcjonujących na terenie naszej gminy.