1

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych

Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenia przedłużające do 28 lutego 2023 r. obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 r.);
  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 389 z dnia 30 listopada 2022 r.);
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 390 z dnia 30 listopada 2022 r.).

Więcej informacji na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.