1

Przerwy w dostawie wody

Na prośbę „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o. w Kołobrzegu publikujemy komunikaty dot. przerw w dostawie wody (format PDF). 

Komunikat 1

Komunikat 2