1

Punkt Konsultacyjny w Siemyślu

     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że od stycznia 2020 r.  Punkt Konsultacyjny działający w budynku Domu Kultury w Siemyślu przy ul. Szkolnej 21, w którym świadczona jest pomoc terapeuty uzależnień, będzie czynny w każdy czwartek  w godzinach 16:00 – 18:00.

     Porad terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym udziela Pan Sławomir Stypiński – specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (zaświadczenie PARPA nr 5285/2018), pedagog, coach.

     Pomoc świadczona w Punkcie Konsultacyjnym realizowana jest poprzez  konsultacje indywidualne w zakresie:

* pierwszego kontaktu z osobą pijącą problemowo jako krok w kierunku poznania siebie i choroby;

* motywowania osób uzależnionych do zachowania abstynencji i podjęcia decyzji o leczeniu, zaś pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany wzorca picia;

* pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, mającymi związek z piciem alkoholu, używaniem innych substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie;

* rozpoznawania zjawiska przemocy domowej i informowania o możliwościach uzyskania pomocy;

* inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

* pomocy osobom, które nie radzą sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, doświadczają przemocy w rodzinie lub mają trudności w konstruktywnym wypełnianiu ról życiowych.