Referendum gminne

     Komisarz Wyborczy w Koszalinie II ponownie zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Marka Dołkowskiego ze stanowisko Wójta Gminy Siemyśl przed upływem kadencji. Datę referendum  wyznaczono na niedzielę 18 lipca 2021 r.

     Wcześniej, w związku z niekorzystną i dynamicznie zmienną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV2, został zawieszony termin przeprowadzenia referendum gminnego oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

WIĘCEJ  ⇒  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl