1

Referendum gminne

Komisarz Wyborczy w Koszalinie II zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Marka Dołkowskiego ze stanowisko Wójta Gminy Siemyśl przed upływem kadencji. Datę referendum  wyznaczono na niedzielę 28 lutego 2021 r.