1

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i  do klas I  szkół podstawowych

     Wójt Gminy Siemyśl 20 stycznia 2021 r. wydał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i  do klas I  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl  – w roku szkolnym 2021/2022.
     W 2021 r. rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i  do klas I  szkół podstawowych w Gminie Siemyśl  rozpocznie się 1 marca.

     Informacje dot. ww. rekrutacji opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.