Sesja Rady Gminy (03.08.2021)

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 3 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.

 3. Ślubowanie radnej.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

 6. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia boisku wielofunkcyjnemu w Charzynie (druk nr 194).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 195)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 196).

 11. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.

 12. Zamknięcie sesji.