1

Sesja Rady Gminy (23.06.2020)

     Przewodniczący Rady  Gminy  Siemyśl  zwołał  sesję  Rady Gminy.   Sesja odbędzie się  23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 12.00  w Domu Kultury  w Siemyślu  (ul. Szkolna 21).


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.   
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.
 16. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 17. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r.
 19. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 20. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 21. Zamknięcie sesji.