1

Sesja Rady Gminy (28.10.2020)

        Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 28 października 2020 r. (środa) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 11. Informacja o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2019/2020.
 12. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 14. Zamknięcie sesji.