1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (02.12.2022)

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji (druk nr 288).
  7. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
  8. Zamknięcie sesji.