1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (03.12.2019)

         Przewodniczący  Rady Gminy Siemyśl  zwołał  sesję Rady Gminy,  która  odbędzie  się 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu  na lokal użytkowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Siemyśl ze Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich  pobierania.
 14. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 15. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siemyśl.
 16. Sprawa dotycząca wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 18. Zamknięcie sesji.