1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (18.12.2019)

         Przewodniczący  Rady Gminy Siemyśl  zwołał  sesję Rady Gminy, która  odbędzie  się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny
  2019/2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na  2020 r.
 17. Interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 18. Zamknięcie sesji.