1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (29.08.2023)

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

 Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Siemyśl.
  9. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
  10. Zamknięcie sesji.