1

SUMP KKBOF – ankieta rekrutacyjna

     Gmina Miasto Koszalin jako Lider partnerstwa tworzącego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzi prace nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KKBOF).
     SUMP KKBOF ma za zadanie określenie potrzeb transportowych i komunikacyjnych mieszkańców obszaru KKBOF, poprawę bezpieczeństwa i jakości życia oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego terenu.
     Spośród osób, które wypełnią ankietę zostaną wybrani przedstawiciele, których zaprosimy do współpracy przy opracowywaniu dokumentu. Wezmą Państwo udział w warsztatach on-line, które odbędą się 25 stycznia 2021 r.  O uczestnictwie w warsztatach powiadomimy odrębną wiadomością.

Link do ankiety  – https://forms.gle/aVwsENGna5aop4fe9

Ankieta będzie dostępna w okresie 4 – 17 stycznia 2021 r.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!