1

Syreny alarmowe

     Wójt Gminy Siemyśl informuje, że 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe w sposób ciągły przez 3 min. Trening syren alarmowych przeprowadzony zostanie na mocy § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. (Dz.U. poz. 96). W ten sposób pragniemy uczcić pamięć bohaterskich Powstańców Warszawskich z 1944 r.