1

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla mieszkańców Gminy Siemyśl

    Wójt Gminy Siemyśl informuje, że w porozumieniu z punktem szczepień ARKA – MEGA Spółka Akcyjna w Kołobrzegu, planowane jest przeprowadzenie na terenie Gminy Siemyśl  szczepień przeciwko COVID-19  – dla mieszkańców Gminy Siemyśl powyżej 70. roku życia.

     Punkt  szczepień  znajdować się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

     Mieszkańców,  którzy  są  zainteresowani  szczepieniem prosimy  o kontakt pod nr tel.  94 35 85 300 (w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemyśl) – w celu zapisania się na listę oczekujących.

     Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dojazdu zespołu szczepiennego do osób obłożnie chorych, które nie mają możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania.

                                                                                                                           WÓJT –  Marek Dołkowski