1

Szczepienia – rocznik 1952

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że w porozumieniu z punktem szczepień ARKA – MEGA Spółka Akcyjna w Kołobrzegu, wykonywane będą w Siemyślu szczepienia przeciwko COVID-19 dla mieszkańców Gminy Siemyśl w wieku 69 lat (rocznik 1952).

Punkt  szczepień  znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Mieszkańców,  którzy  są  zainteresowani  szczepieniem prosimy  o kontakt  pod  nr  tel.   94 35 85 300  (w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemyśl) – w celu zapisania się na listę oczekujących.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dojazdu zespołu szczepiennego do osób obłożnie chorych, które nie mają możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania.

W dalszym ciągu przyjmujemy również zapisy dla osób powyżej 70. roku życia.

 

Transport i dodatkowa gminna infolinia

Zadaniem Gminy Siemyśl, które zostało zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, jest zorganizowanie dowozu do punktu szczepień dla:

  • osób niepełnosprawnych – tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • osób   mających   obiektywne  i  niemożliwe  do  przezwyciężenia  we  własnym  zakresie  trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Od 15 stycznia  br.  uruchomiona została w tym celu infolinia czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemyśl –  tj.: poniedziałek w godz. 7:00 – 16:00, wtorek–czwartek w godz. 7:00 – 15:00, piątek w  godz. 7:00 – 14:00.

NR INFOLINII: 94 35 85 300

Pod tym numerem udzielane są też ogólne, pozyskane ze stron rządowych, informacje o programie szczepień.

Informacje na temat szczepień publikowane są na rządowej stronie internetowej:
www.gov.pl/web/szczepimysie/