1

Uruchomiony został system ePortal

GMINA SIEMYŚL

Wygodny dostęp do Twoich podatków i opłat lokalnych

1 lutego 2023 r. uruchomiony został system ePortal, który zapewnia podatnikom Gminy Siemyśl dostęp do aktualnych informacji o podatkach i opłatach lokalnych wraz z możliwością realizacji płatności elektronicznej.

Adres strony: siemysl.gmina24.pl

Dzięki posiadaniu konta na ePortalu uzyskacie Państwo również szybki dostęp do informacji o stanie swoich spraw zarejestrowanych w Urzędzie Gminy Siemyśl oraz wykazu należności podatkowych. System posiada także dostęp do kart usług i formularzy wystawionych na ePUAP.

Aby uzyskać dostęp do portalu należy wejść na stronę: siemysl.gmina24.pl, przejść do zakładki „Twoje konto” i dokonać rejestracji poprzez węzeł krajowy (login.gov.pl) wybierając posiadany sposób logowania – np. profil zaufany.

Do ePortalu można zalogować się również korzystając z loginu i hasła. Wystarczy przyjść do Urzędu Gminy Siemyśl (pok. 120) z dowodem osobistym. Pracownik urzędu po zweryfikowaniu Państwa danych, założy konto w systemie ePortal. Usługa jest bezpłatna. Po założeniu konta będziecie mogli Państwo odebrać swój login i tymczasowe hasło.

Zapraszamy do korzystania z ePortalu.