Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl (04.07.2021)

     Wojewoda Zachodniopomorski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl w okręgu wyborczym Nr 9 (Sołectwo Nieżyn), w którym wybiera się jednego radnego. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 4 lipca 2021 r.

                                                                                               WIĘCEJ  ⇒  Biuletyn Informacji Publicznej