1

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl

       Wojewoda Zachodniopomorski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl w okręgu wyborczym Nr 9 (Sołectwo Nieżyn), w którym wybiera się jednego radnego. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 29 listopada 2020 r.

WIĘCEJ  ⇒  Biuletyn Informacji Publicznej