1

Wybory w Sołectwie Byszewo

Wójt Gminy Siemyśl zawiadamia, że zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Byszewo, odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Byszewie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybory Sołtysa.
3. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
4. Wybory Rady Sołeckiej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji (20% uprawnionych mieszkańców) zebranie wiejskie odbędzie się w tzw. „drugim terminie” – tj. tego samego dnia o godz. 18.30.
W drugim terminie ważność zebrania niezależna jest od frekwencji.