1

Wybory w Sołectwie Kędrzyno

Wójt Gminy Siemyśl zawiadamia, że zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Kędrzyno, odbędzie się 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 1800 w sali wiejskiej w Byszewie.

 

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
  2. Wybory Sołtysa.
  3. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
  4. Wybory Rady Sołeckiej.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku braku wymaganej frekwencji (20% uprawnionych mieszkańców) zebranie wiejskie odbędzie się w tzw. „drugim terminie” – tj. tego samego dnia o godz. 1830.

W drugim terminie ważność zebrania niezależna jest od frekwencji.