1

Wykazy nieruchomości do dzierżawy lub zbycia

Wykazy nieruchomości do dzierżawy lub zbycia publikowane są w BIP Urzędu Gminy Siemyśl.