1

XVII sesja Rady Gminy

     17 grudnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:

  •  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r.,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r.,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu,
  • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r.,
  • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

 

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).