XVIII sesja Rady Gminy

     23 marca 2021 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r.;
  2. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  środków stanowiących fundusz sołecki;
  3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2021 r.;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na  kolejny okres  umów najmu na lokal użytkowy;
  5. w sprawie rozpatrzenia skargi;
  6. w sprawie rozpatrzenia petycji (3 uchwały).

   Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (https://prawomiejscowe.pl/GminaSiemysl/tabBrowser/mainPage).